Vi satser på etterutdanning:-)

Som medlem av Den norske tanlegeforening må alle tannlegene i løpet av året gjennomføre 30 timer obligatorisk etterutdanning.

På grunn av kursvirksomhet har vi derfor stengt fredag 22. februar, torsdag 14. og fredag 15. mars og torsdag 4. og fredag 5. april.

 

Ved behov for akutt hjelp er det på lørdag og søndag, samt alle offentlige fridager, mulig å ringe Tannlegevakten i Østfold.

Telefon 69117799, mellom 11.00 og 14.00.